ردیف نام استیم آیدی دلیل بن تاریخ بن ادمین مدت زمان وضعیت اطلاعات بیشتر
2959 NAF STEAM_1:1:229393700 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۱۴:۵۲:۱۷ Server 30 دقیقه بن موقت کلیک کنید
2958 MaSTeR STEAM_1:0:505308396 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۲:۰۴:۳۷ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa 1 روز بن موقت کلیک کنید
2957 mahilolez STEAM_1:0:515430044 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۲:۰۴:۰۳ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa - بن دائمی کلیک کنید
2956 MadMobin STEAM_1:1:515528967 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۱:۵۱:۰۹ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa 7 روز بن موقت کلیک کنید
2955 k1- ? STEAM_1:0:236399703 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۱:۰۸:۳۰ Server - بن دائمی کلیک کنید
2954 DUO#la9_bo1 csgoatse.com STEAM_1:1:230428279 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۰:۵۶:۰۳ Server 30 دقیقه بن موقت کلیک کنید
2953 ??? Hallelujah ?? STEAM_1:1:221058386 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۰۰:۳۵:۲۲ Dr.Mohammad - بن دائمی کلیک کنید
2952 10 STEAM_1:0:244414232 fahashi ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲۳:۳۶:۲۷ Hamid hamidi | ham1d 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2951 V?????? STEAM_1:1:2133211 fahashi ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲۳:۳۶:۱۸ Hamid hamidi | ham1d 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2950 SalVAtIoN liEs WiThiN STEAM_1:0:467248801 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲۳:۳۶:۰۰ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2949 c1dra STEAM_1:0:456149794 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲۳:۳۲:۴۴ Z H N 3 روز بن موقت کلیک کنید
2948 ? F.B.I ? STEAM_1:1:439924592 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲۳:۰۳:۵۴ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 3 روز بن موقت کلیک کنید
2947 Mars STEAM_1:0:441409984 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۲۱:۵۹:۴۹ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز بن موقت کلیک کنید
2946 MamadScreaM STEAM_1:1:429368615 tohin ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۵:۲۱:۳۰ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2945 VEXorE STEAM_1:0:131741074 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۵:۱۱:۲۵ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز بن موقت کلیک کنید
2944 wolfali STEAM_1:1:497710906 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۳:۵۰:۵۲ Dr.Mohammad 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2943 ?L???M????? STEAM_1:0:180702803 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۲:۰۸:۵۵ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2942 @LI IRANI 3 STEAM_1:1:515406146 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۱۲:۰۳:۱۹ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز بن موقت کلیک کنید
2941 goosfand STEAM_1:0:515563205 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰۳:۰۳:۳۱ Ahmawd - بن دائمی کلیک کنید
2940 ass eater STEAM_1:1:215837644 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰۱:۵۸:۰۵ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2939 بدون نام STEAM_1:1:442240789 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰۱:۳۵:۲۲ Iman fouladvand | BOT Iman 7 روز بن موقت کلیک کنید
2938 waitingwiryreindeer75 STEAM_1:0:515532926 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۰۰:۱۷:۵۸ Iman fouladvand | BOT Iman - بن دائمی کلیک کنید
2937 c1dra STEAM_1:0:456149794 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۳:۴۲:۰۰ Sahand DehghanPor | s1hand 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2936 Arya-Z STEAM_1:0:506999006 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۳:۲۲:۰۰ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز بن موقت کلیک کنید
2935 arash STEAM_1:0:194210600 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۳:۱۷:۲۲ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2934 dsntw STEAM_1:0:498377058 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۲:۴۰:۴۶ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز بن موقت کلیک کنید
2933 alistar LOOT.Farm STEAM_1:0:485876468 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۲:۳۲:۳۶ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2932 cheaterboyyii STEAM_1:1:515375992 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۲۲:۰۰:۱۷ Hamid hamidi | ham1d 7 روز بن موقت کلیک کنید
2931 (: ?? ?oob :) STEAM_1:1:455847442 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۹:۴۲:۴۱ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز بن موقت کلیک کنید
2930 SLENDER STEAM_1:0:515121925 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۹:۰۶:۱۸ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2929 (????)? ? SUPREME STEAM_1:0:432688733 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۸:۳۰:۵۱ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز بن موقت کلیک کنید
2928 Tell me Plz STEAM_1:1:514948691 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۸:۲۹:۴۶ Poya AhmadianPor | Puiaa 7 روز بن موقت کلیک کنید
2927 Painkill3r STEAM_0:1:114647563 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۶:۵۱:۵۵ Hossein-KM 14 روز بن موقت کلیک کنید
2926 {___"ali"___} STEAM_1:1:515131832 insult admin ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۵:۳۶:۱۱ Hamid hamidi | ham1d 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2925 ^-^ STEAM_1:0:195201234 Inappropriate Spray ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۵:۲۷:۱۶ Abbas Ahmadian | P R I C E 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2924 بدون نام STEAM_1:1:467138083 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۵:۲۳:۳۶ Abbas Ahmadian | P R I C E 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2923 young-_-devil STEAM_1:0:461685764 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۵:۱۰:۲۳ Server - بن دائمی کلیک کنید
2921 curly monster STEAM_1:0:169843912 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳:۱۲:۰۷ Hossein-KM 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2920 morphologic82 STEAM_1:0:513402300 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۱:۲۷:۳۸ Server - آنبن شده کلیک کنید
2919 Mars STEAM_1:0:441409984 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۰:۳۵:۱۱ Server - آنبن شده کلیک کنید
2918 amirkiler8 STEAM_1:1:505318742 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰۱:۲۸:۳۷ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa - بن دائمی کلیک کنید
2917 Gordon STEAM_1:0:180699052 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰۰:۱۷:۳۸ Hossein-KM 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2916 Golabi STEAM_1:1:513487445 [TG-Security] Exploit To Server. ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲۳:۵۹:۰۷ Server - آنبن شده کلیک کنید
2915 Psycho ] STEAM_1:0:455061578 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲۳:۱۹:۴۴ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2914 (: ?? ?oob :) STEAM_1:1:455847442 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲۲:۴۴:۱۸ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2913 {___"ali"___} STEAM_1:1:515131832 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲۲:۴۳:۵۸ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2912 |???Ham1d??| STEAM_1:1:466054714 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲۲:۱۶:۱۳ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2911 بدون نام STEAM_1:0:36183438 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲۲:۱۲:۳۷ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2910 ShEx STEAM_1:1:439686344 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۲۰:۱۳:۴۵ Server - بن دائمی کلیک کنید
2909 Par3Z STEAM_1:1:515115047 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۸:۱۰:۵۵ Amin moghaddam | AminUteGAminG 7 روز بن موقت کلیک کنید
2908 PARSA STEAM_1:1:515125004 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۹:۴۹ Amin moghaddam | AminUteGAminG 7 روز بن موقت کلیک کنید
2907 h8midreza STEAM_1:0:506591178 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۸:۰۳:۲۲ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2906 v1rus STEAM_1:1:224671927 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۷:۳۳:۲۹ Server - بن دائمی کلیک کنید
2905 بدون نام STEAM_0:1:514585693 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۶:۰۰:۰۹ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2904 بدون نام STEAM_0:1:515165727 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۵:۵۸:۵۷ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2903 (1)s1mple STEAM_1:1:426195776 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۵:۵۵:۴۱ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2902 arshia gamer STEAM_1:1:514953089 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۵:۵۵:۲۱ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2901 S1MPLE STEAM_1:0:502374299 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۵:۵۵:۰۶ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2900 بدون نام Multi-Hack درج نشده است ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۵:۵۴:۲۱ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2899 oh yes im the best STEAM_1:0:219708147 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳:۲۱:۰۰ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2898 weed weed every? STEAM_1:1:442921828 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۳:۰۶:۴۱ Server - بن دائمی کلیک کنید
2897 EmiN STEAM_1:1:109506619 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۲:۰۹:۰۱ Server - بن دائمی کلیک کنید
2896 moeinlanova97 STEAM_1:1:466707205 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۱:۵۵:۵۸ Hossein-KM 7 روز بن موقت کلیک کنید
2895 بدون نام STEAM_1:1:512576886 Breaking Server Rules ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۰:۵۴:۴۲ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز بن موقت کلیک کنید
2894 Supte?N -M- STEAM_1:1:461959622 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۰:۳۰:۰۳ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2893 Easy Bot STEAM_1:1:154036089 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰۱:۱۲:۰۸ Hamid | htm1994 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2892 JUVENTUS STEAM_1:1:227047135 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰۰:۴۵:۱۷ Z H N 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2891 Sara kocholo STEAM_1:1:515168493 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰۰:۴۱:۳۶ Ali Neisi | Memory 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2890 Hex0r- STEAM_1:1:515221047 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰۰:۳۹:۳۶ Ali Neisi | Memory 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2889 BY GOD X STEAM_1:1:128019545 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰۰:۳۴:۱۵ Hamid | htm1994 - بن دائمی کلیک کنید
2888 c1dra STEAM_1:0:456149794 Ignoring Admins ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰۰:۱۵:۵۶ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2887 TAKEDA STEAM_1:1:222776402 Team Flashing ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰۰:۱۲:۳۲ Sahand DehghanPor | s1hand 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2886 alisanjanami STEAM_1:0:515006842 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۳:۵۱:۰۴ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز بن موقت کلیک کنید
2885 Ret-????#kir_Tush :) STEAM_1:0:515074088 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۳:۴۸:۵۴ Hossein-KM 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2884 ? m1C???O -?- STEAM_1:1:455837990 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۲:۲۸:۵۲ Server - بن دائمی کلیک کنید
2883 CruSheR- STEAM_1:1:176663109 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۲:۱۲:۳۲ Ahmawd - بن دائمی کلیک کنید
2882 StatTrak Human | Minecraft Nerd STEAM_1:1:465589072 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۰:۱۵:۳۶ Server - بن دائمی کلیک کنید
2881 ?? ???ewo STEAM_1:1:460322942 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۲۰:۰۳:۱۳ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2880 amir STEAM_1:1:514944663 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۹:۰۳:۲۰ Ali Neisi | Memory 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2879 alistar LOOT.Farm STEAM_1:0:485876468 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۷:۳۷:۵۰ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2878 zzxxmohammad1386 STEAM_1:0:515133919 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۷:۰۲:۵۷ Dr.Mohammad - بن دائمی کلیک کنید
2876 ??????? STEAM_1:0:514206596 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۶:۲۱:۰۱ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2875 c1dra STEAM_1:0:456149794 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۵:۴۷:۲۷ Sahand DehghanPor | s1hand 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2874 Captain.AA STEAM_1:1:512923961 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۴:۵۶:۱۷ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2873 R O V E N STEAM_1:0:513496123 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۴:۰۸:۲۹ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2872 ?b@nG? STEAM_1:1:431395344 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۴:۰۵:۵۹ Ahmawd 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2871 Xph0rs STEAM_1:0:437112784 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۳:۳۲:۰۸ Server - بن دائمی کلیک کنید
2870 ????? STEAM_1:1:456699644 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۲:۳۱:۳۰ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2869 xD_Lilmayo_Xo STEAM_1:1:454546720 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۱:۱۱:۱۲ Server 14 روز بن موقت کلیک کنید
2868 ??? STEAM_1:1:452875815 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱۰:۵۳:۰۴ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2867 FUCKING cheater STEAM_1:1:507351467 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰۹:۵۵:۳۸ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز بن موقت کلیک کنید
2866 بدون نام STEAM_1:0:514366800 Breaking Server Rules ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰۶:۰۶:۵۳ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2865 ???? STEAM_1:1:460311289 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰۴:۱۱:۱۱ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2864 Napelon STEAM_1:0:168570022 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰۱:۳۴:۰۷ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2863 world killer STEAM_0:1:512355139 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰۰:۱۳:۴۶ Hossein-KM 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2862 haji joker STEAM_1:1:216887012 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲۳:۵۷:۵۰ Hossein-KM 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2860 ?????????? STEAM_1:1:160512333 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲۳:۳۵:۴۰ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2859 بدون نام STEAM_1:1:514451508 General cheating/exploits ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲۳:۳۱:۰۹ Hamid hamidi | ham1d - بن دائمی کلیک کنید
2858 Karotais STEAM_0:0:430683225 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲۳:۳۰:۰۴ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2857 OMEG? STEAM_1:0:176991370 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲۳:۲۳:۳۲ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa - آنبن شده کلیک کنید
2856 DeFuncT - ???- STEAM_1:0:513336374 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲۱:۴۲:۱۷ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2855 ???? STEAM_1:0:514359366 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۲۰:۴۹:۴۶ Server 2 روز آنبن شده کلیک کنید
2854 -IRedStawn- STEAM_1:1:508826931 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۵۷:۲۵ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2853 ?King of Persia? STEAM_1:0:5383680 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۴۰:۲۳ Z H N 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2852 Sulking Grace STEAM_0:0:514430493 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۱۰:۴۰ Hamid hamidi | ham1d - بن دائمی کلیک کنید
2851 Mehrshad STEAM_0:1:514345990 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۱۰:۲۷ Hamid hamidi | ham1d - بن دائمی کلیک کنید
2850 بدون نام STEAM_1:0:433561335 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۹:۰۲:۲۳ Z H N 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2849 DECO STEAM_1:0:500556505 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۸:۴۹:۳۹ Server - بن دائمی کلیک کنید
2848 ?? ??? STEAM_1:1:514344000 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۸:۳۷:۱۸ Server 2 روز آنبن شده کلیک کنید
2847 fuck you! STEAM_1:1:511389869 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۸:۲۹:۳۳ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2846 ???? STEAM_1:1:514372672 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۷:۵۰:۴۸ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2845 awirhsin STEAM_1:1:100415126 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵:۵۶:۰۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2844 awirhsin STEAM_1:1:100415126 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵:۵۶:۰۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2843 awirhsin STEAM_1:1:100415126 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵:۵۶:۰۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2842 awirhsin STEAM_1:1:100415126 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵:۵۶:۰۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2841 awirhsin STEAM_1:1:100415126 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵:۵۶:۰۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2840 awirhsin STEAM_1:1:100415126 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵:۵۶:۰۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2839 awirhsin STEAM_1:1:100415126 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵:۵۶:۰۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2838 awirhsin STEAM_1:1:100415126 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵:۵۶:۰۴ Server - آنبن شده کلیک کنید
2837 awirhsin STEAM_1:1:100415126 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۵:۵۶:۰۴ Server - آنبن شده کلیک کنید
2836 007 STEAM_1:0:514387403 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۰:۲۹:۱۹ Server - بن دائمی کلیک کنید
2835 Falcon STEAM_0:1:444320546 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰۲:۳۸:۴۹ Amin moghaddam | AminUteGAminG - بن دائمی کلیک کنید
2834 ?T????????? STEAM_0:1:422294046 Blacklist ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۰۱:۲۸:۳۷ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2833 MARE?AL FEVZ? AKMAK STEAM_1:0:184930214 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰۵:۳۷:۳۹ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2832 Johnny Sins STEAM_1:1:512321344 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰۳:۱۰:۲۷ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2831 ????????o? STEAM_1:1:513908227 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰۱:۱۲:۳۸ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2830 بدون نام STEAM_1:0:116167109 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰۰:۳۷:۰۶ Iman fouladvand | BOT Iman 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2829 MadMobin STEAM_1:0:513754155 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰۰:۲۶:۴۷ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2828 Painkill3r STEAM_1:1:114647563 Harf Moft ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰۰:۱۸:۳۲ Mini ME 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2827 AmiR STEAM_1:0:507868450 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰۰:۱۵:۳۱ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2826 بدون نام STEAM_1:1:156927569 General cheating/exploits ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰۰:۰۴:۳۵ Mini ME 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2825 Drake STEAM_1:1:198153144 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۲۱:۰۱:۵۶ Server - بن دائمی کلیک کنید
2824 -n0name STEAM_1:0:198874867 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۴۸:۱۷ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2823 AntiAll STEAM_1:0:513532427 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۳۱:۰۸ Ali Neisi | Memory 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2822 DANLIM STEAM_1:0:505664417 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۲۸:۰۴ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2821 maNd1 STEAM_1:0:73852414 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۹:۲۵:۴۳ Server - بن دائمی کلیک کنید
2820 Dank STEAM_1:1:505814481 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۸:۳۳:۵۳ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2819 Farhad olgooye man ast STEAM_1:1:513091856 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۸:۳۰:۲۲ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2818 amirkiler8 STEAM_1:1:505318742 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۷:۴۵:۰۶ Server 6 روز آنبن شده کلیک کنید
2817 noobmasterr61 STEAM_1:1:512919120 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۷:۲۵:۲۲ Ahmawd 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2816 zizi bad boy STEAM_1:0:459090714 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۷:۱۸:۲۷ Server 14 روز بن موقت کلیک کنید
2815 بدون نام STEAM_1:1:457020310 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۷:۱۴:۲۱ Erfan Salimian | Lucifer 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2814 ? LEGEND STEAM_1:0:439614131 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۶:۵۲:۱۸ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2813 joker STEAM_1:0:457488514 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۶:۵۱:۴۱ Server 14 روز بن موقت کلیک کنید
2812 Felino STEAM_1:0:234653881 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۶:۳۳:۰۴ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2811 Mahdi Alikhani STEAM_1:0:513667256 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۶:۲۴:۱۶ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2810 YaKoZa STEAM_1:0:437128855 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۶:۱۲:۰۲ Z H N 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2809 amr418a STEAM_1:1:513865241 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۵:۵۳:۰۷ Erfan Salimian | Lucifer 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2808 Get_Left STEAM_1:0:442520385 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۵:۱۰:۴۰ Server 14 روز بن موقت کلیک کنید
2807 ?R[A]?? STEAM_1:1:513055493 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۵:۰۴:۵۴ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2806 Mr.Smith STEAM_1:1:229041857 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳:۴۷:۱۲ Server - بن دائمی کلیک کنید
2805 Man Ye Parandaaaaaaaam !! STEAM_1:0:513936729 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۱:۱۸:۰۰ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2804 Jessica STEAM_1:0:513310396 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۰:۴۶:۰۸ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2803 BuG-_+HuNt3R STEAM_1:0:201965976 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۰:۲۱:۳۱ Hossein-KM 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2802 mahdisohrabic70 STEAM_1:1:508455560 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۱:۳۶:۰۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2801 HAPPY STEAM_1:1:513823659 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۰:۴۳:۵۲ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2800 بدون نام STEAM_1:1:509073242 Abusive ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۰:۴۱:۵۷ Amin moghaddam | AminUteGAminG 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2799 Mad_Mario STEAM_1:0:459451612 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۰:۴۰:۲۸ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2798 RaVen STEAM_1:1:512674879 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۰:۴۰:۰۰ Mini ME 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2797 Zino ae STEAM_1:0:495618388 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۰:۳۹:۴۲ Mini ME 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2796 alistar LOOT.Farm STEAM_1:0:485876468 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۰۰:۳۹:۱۱ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2795 DaViS STEAM_1:1:215837644 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲۳:۵۸:۵۵ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2794 {IR}?SA?\king/ STEAM_1:0:502686263 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲۳:۵۲:۱۲ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2793 بدون نام STEAM_1:0:511465767 General cheating/exploits ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲۳:۴۲:۴۸ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2792 Amu-JavaD STEAM_1:1:152573651 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲۱:۴۶:۱۲ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2791 Par3Z STEAM_1:0:504283231 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲۰:۴۴:۵۲ Saeed Ch | ACE 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2790 HopE STEAM_0:1:478485900 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۲۰:۱۷:۳۴ Saeed Ch | ACE 21 روز بن موقت کلیک کنید
2789 ?|?|??????|?|? STEAM_1:0:457802360 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۹:۵۰:۴۲ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2788 A+ STEAM_1:1:121090252 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۹:۴۴:۳۴ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2787 farshad STEAM_1:1:511228876 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۹:۴۰:۴۳ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2786 {\/}ori_Qomi STEAM_1:0:451173476 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۹:۴۰:۰۰ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2785 s1mple STEAM_1:0:244414232 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۹:۲۷:۵۵ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2784 Vahshi STEAM_1:0:513439964 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۹:۱۶:۱۴ Ahmawd 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2783 oh really? STEAM_1:1:511221587 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۸:۵۸:۳۰ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2782 DIABLO STEAM_1:1:457327340 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۸:۵۶:۳۴ Ahmawd 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2781 hamdprogh1 STEAM_1:1:514025594 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۷:۴۱:۲۹ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2780 pls play clean STEAM_1:1:513765772 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۷:۲۸:۲۷ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2779 Pegasus VI STEAM_1:1:180760185 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۶:۳۰:۵۱ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2778 /\**(reza)**/\ STEAM_1:1:496363861 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۵:۲۸:۳۳ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2777 AM_KingCraft STEAM_1:1:510586378 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۴:۱۶:۴۶ Dr.Mohammad 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2776 BK STEAM_1:0:513855693 Bhop Assist Detected. ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳:۵۷:۳۲ Server 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2775 E?a?g?l?e? |? A?m?i?r? STEAM_1:0:451106978 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳:۴۳:۳۵ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2774 javad********* STEAM_1:0:452935999 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳:۲۶:۰۸ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2773 moeinlanova97 STEAM_1:1:466707205 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۳:۱۳:۵۵ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2772 amirebrahimi36 STEAM_1:1:514161804 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۲:۳۳:۴۵ Server 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2771 بدون نام STEAM_1:1:474977153 Breaking Server Rules ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۲:۱۵:۱۴ Iman fouladvand | BOT Iman 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2770 rady8074 STEAM_1:1:513434008 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۲:۰۹:۰۷ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2769 ?????? ????? STEAM_1:1:513779126 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۱:۲۵:۵۰ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2768 بدون نام STEAM_1:1:513779126 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۱:۲۴:۵۰ Reza Shojae | LegendaryFart 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2767 O_x Crazy Shot > Mmd STEAM_1:0:512717548 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۱:۱۸:۳۷ Reza Shojae | LegendaryFart 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2766 نام نادرست STEAM_1:1:451247412 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۰:۲۸:۴۵ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2765 Falcon STEAM_1:1:444320546 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰۱:۵۲:۰۸ Amin moghaddam | AminUteGAminG 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2764 ?alire3a STEAM_1:1:159549131 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲۳:۵۹:۱۶ Server - بن دائمی کلیک کنید
2763 abbasparchami56 STEAM_1:1:512016747 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲۳:۲۰:۰۸ Hossein Shamshiri | WHITE-man - آنبن شده کلیک کنید
2762 FuNiw STEAM_1:1:445300433 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲۲:۰۹:۴۶ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2761 Shahre Kir - Germany STEAM_0:0:240689027 bi adabi- tekrar beshe time banet zyad mishe ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲۲:۰۸:۳۴ Dr.Mohammad 3 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2760 نام نادرست STEAM_1:1:451139250 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲۰:۰۴:۵۵ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2759 Mr.A_m : ) STEAM_1:1:502350372 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۹:۵۷:۵۳ Ahmawd 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2758 Fullmetal STEAM_1:0:154686732 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۸:۳۰:۴۸ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2757 Hypex STEAM_1:1:456191160 [TG-Security] Exploit To Server. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۷:۴۸:۵۱ Server 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2756 koloftmeister STEAM_1:0:427474783 [TG-Security] Exploit To Server. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۷:۴۵:۳۳ Server 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2755 FrG._ STEAM_1:0:237979180 [TG-Security] Exploit To Server. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۷:۳۹:۰۴ Server 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2754 بدون نام STEAM_1:1:180639850 Abusive ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۷:۱۶:۵۶ Abbas Ahmadian | P R I C E - بن دائمی کلیک کنید
2753 PP STEAM_1:0:512422095 [TG-Security] Exploit To Server. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۶:۲۰:۰۵ Server 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2752 lexipenlexi STEAM_1:1:513755888 [TG-Security] Exploit To Server. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۶:۱۹:۱۶ Server 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2750 RYDER STEAM_1:1:509436621 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۵:۴۳:۳۷ Erfan Salimian | Lucifer 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2749 SLENDER STEAM_1:1:509221420 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۵:۴۱:۳۵ Erfan Salimian | Lucifer 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2747 Amirxx STEAM_1:0:458953977 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۴:۲۳:۲۸ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2746 abolcg STEAM_1:1:451093809 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳:۵۶:۵۷ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2745 ? Reza ?K ?? STEAM_1:1:489740383 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳:۵۵:۱۴ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2744 ?TGG_ArshiA_1919 STEAM_1:0:240109805 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۲:۳۵:۳۷ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2743 ???????? STEAM_1:0:511517998 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۱:۲۵:۳۵ Server - بن دائمی کلیک کنید
2742 ???????? STEAM_1:1:122057871 ToosGame's AntiCheat 0.8.6.5: ConVar sv_cheats violation ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۱:۰۵:۰۲ Server - بن دائمی کلیک کنید
2741 chris STEAM_1:1:513859570 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۹:۵۹:۴۰ Server - بن دائمی کلیک کنید
2740 FBI STEAM_1:0:513675425 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۵:۲۰:۴۶ Server - بن دائمی کلیک کنید
2739 .. STEAM_0:0:513800000 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۴:۴۳:۲۶ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2738 Kenshi- STEAM_1:0:1099720 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۳:۲۵:۳۸ Mini ME 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2737 PyThoN(CM) STEAM_0:1:159373982 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۲:۳۷:۴۴ Hossein-KM 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2736 Bryci STEAM_1:1:500910831 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۲:۲۲:۲۹ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2735 Ayda STEAM_1:1:513720820 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۲:۰۰:۵۸ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2734 SeLeNa STEAM_0:0:463913009 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۱:۲۱:۳۲ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2733 ? STEAM_1:0:116676709 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۱:۱۲:۰۹ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2732 iranianwolf714 STEAM_1:0:500593362 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۱:۰۷:۳۹ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2731 Falcon STEAM_1:1:444320546 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۰:۳۲:۳۴ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2730 KeyhaN-MJZ | Iran | Acc #2 STEAM_1:0:455779777 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۰۰:۳۰:۰۳ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2729 odimostt STEAM_1:1:505373815 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲۲:۱۷:۲۲ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2728 ARvin STEAM_1:1:513736415 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲۲:۱۱:۳۰ Server - بن دائمی کلیک کنید
2727 REZA JAFARI STEAM_1:0:439158784 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۲۰:۱۵:۴۱ Server - بن دائمی کلیک کنید
2726 mehdijalili225 STEAM_1:1:512609415 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۸:۳۱:۳۱ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2725 mani STEAM_1:0:508590207 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۸:۳۱:۳۱ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2724 {\/}ORII_Qomi STEAM_1:1:451173180 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۸:۱۷:۵۶ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2723 (1)amin STEAM_1:0:461379153 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۸:۱۰:۱۴ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2722 بدون نام STEAM_1:1:513916392 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۷:۵۶:۰۰ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2721 Craypi STEAM_1:1:513567234 account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۶:۲۰:۳۵ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2720 DedPIXEL STEAM_1:0:512988429 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۵:۰۷:۱۳ Server 2 ماه بن موقت کلیک کنید
2719 DedPIXEL STEAM_0:0:512988429 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۵:۰۶:۴۴ Hossein-KM 1 ماه بن موقت کلیک کنید
2718 Dupreeh STEAM_1:1:458697858 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۴:۴۸:۲۰ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2717 s1mple STEAM_1:0:244414232 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۴:۳۰:۲۳ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2716 NOT_JALAL STEAM_1:0:218493052 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۴:۰۱:۴۱ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2715 بدون نام STEAM_1:1:513570709 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۱:۵۴:۰۸ Iman fouladvand | BOT Iman 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2714 mmrz98 STEAM_1:0:492670591 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۱:۵۳:۳۸ Server - بن دائمی کلیک کنید
2713 hossein Km STEAM_1:1:236738900 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۱:۲۳:۳۶ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2712 DARK STEAM_1:0:165535467 [TG-Security] Spamming Command. ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۱:۲۱:۴۴ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2711 tearfulearthybarracuda62 STEAM_1:1:513574987 Inappropriate Name ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۱:۱۹:۱۳ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2710 FBI STEAM_1:0:513590249 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۰:۵۵:۲۳ Server - بن دائمی کلیک کنید
2709 Stewie2K STEAM_1:1:454762846 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۰:۰۶:۱۷ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2708 gamesense STEAM_1:0:513257766 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۹:۵۲:۱۵ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2707 James STEAM_1:1:512860174 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۹:۴۲:۴۲ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2706 Peace STEAM_1:1:484494718 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۷:۵۷:۴۸ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2705 booster_of_csgo STEAM_1:1:513686898 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۷:۱۸:۵۱ Server - بن دائمی کلیک کنید
2704 FBI STEAM_1:1:513777232 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۲:۴۱:۱۰ Server - بن دائمی کلیک کنید
2703 plolada STEAM_1:1:513591634 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۲:۱۳:۴۸ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2702 x gona give it to you STEAM_1:0:512163610 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۲:۰۳:۳۶ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2701 kirtocs STEAM_1:0:513749532 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۱:۴۵:۱۳ Ahmawd - بن دائمی کلیک کنید
2700 reza-_-pmd STEAM_1:0:488942743 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۱:۳۰:۲۰ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2699 Demon STEAM_1:1:457595846 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۱:۰۱:۵۶ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2698 Golabi STEAM_1:0:513677553 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۰:۲۷:۰۳ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2697 Golabi STEAM_1:0:513677553 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۰:۲۷:۰۳ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2696 Golabi STEAM_1:0:513677553 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۰:۲۷:۰۳ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2695 Golabi STEAM_1:0:513677553 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۰:۲۷:۰۳ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2694 Golabi STEAM_1:0:513677553 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۰:۲۷:۰۳ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2693 Golabi STEAM_1:0:513677553 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۰:۲۷:۰۳ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2692 Golabi STEAM_1:0:513677553 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰۰:۲۷:۰۳ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2691 ? Hossein ? STEAM_1:0:453172033 [Security] Spam Command ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۳:۳۶:۵۲ Server 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2690 Alone_man STEAM_1:0:513148722 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۲:۰۱:۰۷ Ali Neisi | Memory 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2689 Berlin(Acc For Sell) STEAM_0:1:439894551 exploit ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۲:۰۰:۲۶ Dr.Mohammad - آنبن شده کلیک کنید
2688 !!Ok! STEAM_0:1:447891888 exploit ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۱:۵۷:۲۱ Dr.Mohammad - آنبن شده کلیک کنید
2687 toph bei fong STEAM_0:1:199024060 exploit ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۱:۵۳:۱۷ Dr.Mohammad - آنبن شده کلیک کنید
2686 EMpire STEAM_1:1:219156407 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۱:۳۳:۰۳ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2685 ashkan STEAM_1:0:512628811 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۱:۲۳:۵۰ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2684 Gond STEAM_1:0:513633565 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۱:۲۰:۲۰ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2683 I Am Idiot :) STEAM_0:0:513845127 General cheating/exploits ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۱:۱۶:۳۸ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2682 survivor {amirhossein} STEAM_1:0:441234057 Ignoring Admins ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۰:۰۶:۲۶ Abbas Ahmadian | P R I C E 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2681 s1mple STEAM_1:0:244414232 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۲۰:۰۲:۴۴ Abbas Ahmadian | P R I C E 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2680 S1NA STEAM_1:0:512734148 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۸:۴۸:۰۹ Ali Neisi | Memory 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2679 black player/ csgocases.com STEAM_1:1:427895413 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۸:۴۵:۴۸ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2678 PASTIL GOD OF CSGO STEAM_1:0:513519517 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۸:۳۹:۵۲ Ali Neisi | Memory 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2677 bigexcitingwolf84 STEAM_1:1:513665084 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۸:۳۶:۳۲ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2676 mahyar.shbri STEAM_1:0:513542795 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۷:۲۵:۱۲ Server - بن دائمی کلیک کنید
2675 mohammad.shbri STEAM_1:0:513415015 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۷:۰۰:۰۵ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2674 RapTor STEAM_1:0:513199432 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۵:۰۶:۵۷ Ahmawd 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2673 Nadia (valkyri) #2 acc STEAM_1:1:513612480 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۴:۵۸:۴۴ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2672 Zoom nakon ! STEAM_1:1:513492879 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۴:۳۲:۰۸ Iman fouladvand | BOT Iman 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2671 shinigami STEAM_1:1:513467777 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۴:۰۸:۴۴ Iman fouladvand | BOT Iman 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2670 Pashe STEAM_1:0:513620314 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۴:۰۸:۲۳ Iman fouladvand | BOT Iman 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2669 BoKH STEAM_1:0:513501700 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳:۰۳:۳۲ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2668 بدون نام STEAM_1:0:513767953 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۲:۵۰:۵۱ Hossein Shamshiri | WHITE-man - بن دائمی کلیک کنید
2667 ?? STEAM_1:0:513330286 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰۳:۱۸:۴۴ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2666 ???????? STEAM_1:0:456044510 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰۲:۳۱:۴۸ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2665 Ich bin Betrger STEAM_1:1:513328916 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰۲:۱۴:۲۹ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2664 A.M.B.XL.TNT85 STEAM_1:1:508186374 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰۲:۰۶:۲۰ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2663 amircloner STEAM_1:1:512512058 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰۰:۰۲:۴۲ Amin moghaddam | AminUteGAminG 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2662 ??? ????? STEAM_1:1:513602095 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰۰:۰۲:۲۷ Amin moghaddam | AminUteGAminG 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2661 Fox STEAM_1:1:513493057 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲۳:۳۲:۴۸ Amin moghaddam | AminUteGAminG 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2660 VAC Be Like Cyber iQ 220 STEAM_1:1:513523795 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲۳:۰۵:۴۹ Server - بن دائمی کلیک کنید
2659 Cyler STEAM_1:1:427356461 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲۲:۱۷:۱۶ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2658 بدون نام STEAM_1:0:209850437 General cheating/exploits ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲۲:۱۶:۲۷ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2657 بدون نام STEAM_1:0:512998685 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲۲:۱۴:۳۴ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2656 Imthenonsense STEAM_1:0:513243146 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲۲:۱۱:۵۴ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2655 Pangolllll o-o STEAM_1:0:508867245 lag ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲۲:۰۶:۳۸ Hossein-KM 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2654 بدون نام STEAM_1:0:503648767 Mic spamming ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲۲:۰۶:۱۰ Mini ME 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2653 MiladMS2 STEAM_1:1:190907587 Inappropriate Spray ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۲۲:۰۴:۵۱ Hossein-KM - آنبن شده کلیک کنید
2652 Mr.ZeD STEAM_0:1:445509041 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۹:۴۶:۴۹ Iman fouladvand | BOT Iman 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2651 ad231caxs STEAM_1:0:513431610 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۹:۲۷:۳۰ Amin moghaddam | AminUteGAminG 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2650 farshad STEAM_1:1:511228876 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۸:۵۳:۰۹ Server 20 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2649 ????? STEAM_1:1:452944614 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۸:۴۵:۴۴ Hossein-KM 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2648 بدون نام STEAM_1:1:512265553 Speedhacking ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۸:۳۳:۰۰ Amin moghaddam | AminUteGAminG - بن دائمی کلیک کنید
2647 ??? ????? STEAM_1:1:513304159 Inappropriate Spray ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۷:۱۷:۳۲ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2646 DeviL STEAM_1:1:207206618 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۶:۴۷:۴۴ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2645 بدون نام STEAM_1:0:445214109 Breaking Server Rules ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۶:۳۴:۵۰ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2644 ? x1 STEAM_1:0:467555412 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۴:۰۱:۳۶ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2643 A?layan Bir Sen STEAM_1:1:513369113 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۳:۳۲:۰۷ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2642 بدون نام STEAM_1:0:164974441 General cheating/exploits ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۳:۲۹:۲۸ Mini ME 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2641 بدون نام STEAM_1:1:219094041 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۳:۲۸:۵۳ Mini ME 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2640 shaaashoo:)) STEAM_1:1:513493992 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۳:۲۷:۳۳ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2639 Dragon lore STEAM_1:1:487424179 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۳:۲۷:۲۶ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2638 ED! STEAM_1:1:208483894 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۲:۱۷:۱۷ Server - بن دائمی کلیک کنید
2637 ? STEAM_1:1:513329198 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۱۱:۱۱:۱۱ Hossein Shamshiri | WHITE-man - بن دائمی کلیک کنید
2636 Zzz STEAM_1:1:513393962 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۵:۵۵:۱۳ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2635 ??????? ? ??????? STEAM_1:0:513257766 Team Killing ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۴:۲۲:۰۸ Reza Jahani | Rzw 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2634 WTF skins STEAM_1:0:513274130 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۴:۰۳:۴۳ Reza Jahani | Rzw 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2633 ??? ???????? ??? STEAM_1:0:513395399 Anti Recoil ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۲:۱۸:۰۷ Amin moghaddam | AminUteGAminG 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2632 Drax STEAM_1:1:513340462 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۱:۴۷:۳۵ Amin moghaddam | AminUteGAminG 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2631 ???? ? z? STEAM_1:0:491607775 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۱:۱۸:۰۸ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2630 KeypleX STEAM_1:1:510647704 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۱:۱۴:۱۵ Server - بن دائمی کلیک کنید
2629 Deadshot STEAM_1:0:226340870 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۱:۰۹:۲۱ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2628 El Chapo 2 STEAM_1:0:513233848 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۰:۳۴:۵۰ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2627 Behnam Lashkari STEAM_1:0:5383680 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰۰:۱۴:۳۶ Z H N 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2626 Mmd.Rifle STEAM_1:0:198411399 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۲۲:۲۲:۵۷ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2625 mannoobam8569 STEAM_1:0:512415400 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۹:۵۶:۵۶ Saeed Ch | ACE 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2624 AYYYYYYY STEAM_1:1:513348719 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۹:۵۴:۱۱ Saeed Ch | ACE 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2623 بدون نام STEAM_1:1:507050566 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۹:۳۲:۴۵ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2622 بدون نام STEAM_1:1:512962846 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۸:۵۷:۳۹ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2621 Ower_love STEAM_1:1:508533528 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۸:۵۱:۵۶ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2620 Alone Man STEAM_1:0:236868507 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۸:۳۴:۲۴ Sahand DehghanPor | s1hand 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2619 VAC Be Like Cyber iQ 220 STEAM_1:0:512504786 tablighat ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۸:۲۴:۴۸ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2618 mohammadzxw STEAM_1:0:513176785 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۶:۵۵:۳۷ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2617 Ryuk STEAM_1:1:511828467 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۶:۵۵:۳۴ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2616 soheilft1 STEAM_1:1:512992875 fake lag ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۶:۲۴:۱۱ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2615 reza7 STEAM_1:0:512796670 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۵:۴۴:۲۱ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2614 Ali.Am STEAM_1:0:453423856 tablighat ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۳:۰۴ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2613 killer STEAM_1:0:511572630 trolling ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۸:۲۲ Hossein-KM 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2612 aMo hashari STEAM_1:1:443371919 trolling ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۴:۵۳:۵۹ Hossein-KM 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2610 Chrome STEAM_1:1:454952127 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۲:۵۷:۱۹ Amin moghaddam | AminUteGAminG 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2609 SHAH1N STEAM_1:0:245169300 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۲:۳۴:۳۹ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2608 K1_frd :) STEAM_1:1:513357242 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۲:۰۶:۰۳ Server - بن دائمی کلیک کنید
2607 ?ouya - ?layer... STEAM_1:0:510563841 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۱۰:۰۲:۳۹ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2606 moeinlanova97 STEAM_1:1:466707205 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۹:۳۷:۴۳ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2605 88846 STEAM_1:1:513215249 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۵:۱۰:۵۱ Server - بن دائمی کلیک کنید
2604 ???? ????????? STEAM_1:0:513396677 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۴:۳۷:۵۸ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2603 tmm_$hL STEAM_1:0:510646052 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۲:۴۹:۲۹ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2602 NiKo STEAM_1:1:512935469 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۲:۴۸:۰۶ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2601 *Niko* STEAM_1:1:508680910 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۲:۴۰:۵۱ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2600 joker STEAM_1:1:513290644 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۲:۰۷:۰۷ Server - بن دائمی کلیک کنید
2599 BOT Bill STEAM_1:0:513307362 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۱:۳۵:۴۷ Server - بن دائمی کلیک کنید
2598 FBI STEAM_1:1:513383111 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۰:۴۵:۰۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2597 ehsan.isa STEAM_1:0:513259592 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۰:۲۶:۵۹ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2596 *Niko*Virus STEAM_1:1:512357129 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۰:۲۱:۰۱ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2595 Call Me V STEAM_1:1:122521812 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۰:۰۱:۱۱ Iman fouladvand | BOT Iman - آنبن شده کلیک کنید
2594 بدون نام STEAM_1:1:513233041 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰۰:۰۱:۰۸ Hossein Shamshiri | WHITE-man - بن دائمی کلیک کنید
2593 [??]...[???] STEAM_1:0:501457204 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲۳:۵۴:۰۳ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2592 ?????? STEAM_1:1:513340829 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲۳:۲۱:۳۸ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2591 ZEUS STEAM_1:0:459105798 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲۲:۱۴:۵۲ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2590 بدون نام STEAM_1:1:911710 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲۱:۴۹:۱۱ Iman fouladvand | BOT Iman 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2589 hip hip horya STEAM_0:0:46496760 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲۰:۰۷:۴۷ Amin moghaddam | AminUteGAminG - بن دائمی کلیک کنید
2588 jash STEAM_1:1:513004866 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۲۰:۰۴:۳۷ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2587 بدون نام STEAM_1:1:444617617 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۹:۴۲:۲۳ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2586 بدون نام STEAM_1:0:513455511 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۹:۲۵:۵۹ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2585 بدون نام STEAM_1:1:513381007 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۷:۰۳:۲۸ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2584 بدون نام STEAM_1:1:512818531 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۵:۲۳:۴۴ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2583 WhyEss STEAM_1:0:440184264 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳:۵۹:۳۶ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2582 FUCKING LIFE STEAM_1:1:204406953 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۲:۳۲:۳۵ Farzam TalePasand | Hannibal 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2581 awp pew STEAM_1:1:513249316 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۱:۵۸:۰۱ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2580 FUCKING LIFE STEAM_1:1:204406953 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰۴:۴۶:۴۸ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2579 BOT Bob STEAM_1:0:513243533 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰۳:۴۶:۳۲ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2578 00 STEAM_1:1:513140173 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰۲:۴۲:۰۲ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2577 csgohacker85 STEAM_1:1:513244825 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰۱:۲۹:۳۲ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2576 بدون نام STEAM_1:0:238458137 Other ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰۰:۴۲:۲۸ Amin moghaddam | AminUteGAminG 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2575 Roppy/X/ ? STEAM_1:1:54728754 trolling ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰۰:۴۱:۵۶ Hossein-KM 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2574 soroush STEAM_1:1:457059343 trolling ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰۰:۳۹:۱۹ Hossein-KM 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2573 Mr_a.B.a @ABkey43 STEAM_1:0:147518532 TROLLING ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰۰:۳۸:۰۲ Hossein-KM 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2572 -Purple- STEAM_0:1:446114645 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰۰:۲۱:۱۶ Hossein-KM 2 روز آنبن شده کلیک کنید
2571 ??? ???? STEAM_1:0:513251691 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰۰:۰۶:۳۸ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2570 NaGiSa_IR STEAM_1:1:221924036 Inappropriate Spray ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲۳:۵۶:۳۴ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2569 awp pew STEAM_1:1:513082004 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲۲:۰۲:۱۹ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2568 n.souri7 STEAM_0:1:165126097 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲۱:۵۵:۴۱ Hossein Shamshiri | WHITE-man 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2567 ? ? ? ? ? STEAM_0:1:421620097 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲۱:۲۸:۴۲ Hossein Shamshiri | WHITE-man 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2566 KennyS/Shroud STEAM_1:0:472840109 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲۰:۵۲:۲۷ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2565 بدون نام STEAM_1:1:421880653 Abusive ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲۰:۵۱:۴۲ Sahand DehghanPor | s1hand 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2564 Sugar DADDY STEAM_1:1:108054846 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲۰:۴۹:۰۳ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2563 Break Free STEAM_1:0:207293044 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲۰:۴۸:۳۹ Sahand DehghanPor | s1hand 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2562 amin STEAM_1:0:461379153 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲۰:۴۱:۱۶ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2561 Get UP Your HEADSET level STEAM_1:0:96586144 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۲۰:۳۳:۴۵ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2560 I am Pro {new acc} STEAM_1:0:139570168 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۷:۵۶:۰۴ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2559 بدون نام STEAM_1:1:513187605 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۷:۱۷:۰۰ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2558 بدون نام STEAM_1:1:512954978 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۷:۱۶:۴۵ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2557 Knight STEAM_0:1:512652200 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۷:۱۱:۳۰ Milad Hajilo | PyThoN(CM) - بن دائمی کلیک کنید
2556 بدون نام STEAM_1:1:513100231 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۶:۲۳:۵۰ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2555 xPlor STEAM_1:0:201439513 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۶:۰۵:۲۰ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2554 *Niko* STEAM_1:0:512346266 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۵:۲۲:۴۰ Iman fouladvand | BOT Iman 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2553 Gay CluB STEAM_1:1:512065673 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳:۳۵:۵۰ Erfan Salimian | Lucifer 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2552 MaMaD STEAM_1:1:512716209 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳:۱۲:۱۷ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2551 Emt3N STEAM_0:0:436008743 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۳:۱۲:۰۹ Mini ME 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2550 alikeicyspider22 STEAM_1:0:513151467 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۱۰:۲۹:۳۵ Server - بن دائمی کلیک کنید
2549 بدون نام STEAM_1:1:513034173 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰۳:۴۹:۵۸ Abbas Ahmadian | P R I C E - بن دائمی کلیک کنید
2548 ? ????? STEAM_1:0:431737108 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰۲:۲۸:۲۸ Server - بن دائمی کلیک کنید
2547 ezfeed STEAM_0:1:513019434 spin ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰۰:۵۹:۰۶ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2546 mamad kocholo STEAM_1:0:513065489 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰۰:۲۴:۵۴ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2545 BLACK WOLF? STEAM_0:0:513102945 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ۰۰:۰۰:۰۶ Erfan Salimian | Lucifer - بن دائمی کلیک کنید
2544 CHEATER SAG STEAM_1:0:513105059 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲۳:۲۹:۳۷ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2543 GG s STEAM_1:0:512999471 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲۲:۲۸:۰۱ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2542 i was clean player.... STEAM_1:0:506645611 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲۲:۰۳:۵۱ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2541 K STEAM_1:1:220197993 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲۱:۵۵:۴۸ Sahand DehghanPor | s1hand 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2540 Victor STEAM_0:1:512175695 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲۱:۳۷:۲۸ Hossein Shamshiri | WHITE-man 21 روز آنبن شده کلیک کنید
2539 shark STEAM_1:1:511525180 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲۰:۵۰:۰۲ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2538 FBI STEAM_1:1:513188855 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۲۰:۱۶:۲۲ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2537 DeaD STEAM_1:0:512985846 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۹:۰۱:۳۴ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2536 spPYY STEAM_1:1:484488990 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۸:۳۸:۵۸ Server - بن دائمی کلیک کنید
2535 [?]??????- STEAM_1:0:504629239 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۷:۰۶ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2534 ??[???????? STEAM_1:0:499984541 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۶:۵۷:۰۵ Server 8 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2533 s1mple STEAM_1:0:511455982 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۶:۲۱:۲۹ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2532 Carlo STEAM_1:0:194412123 na ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۵:۵۴:۵۷ Z H N 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2531 *Niko* STEAM_1:1:512087422 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۵:۵۳:۳۳ Server 6 روز آنبن شده کلیک کنید
2530 LoCo STEAM_1:0:511933227 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۵:۲۲:۳۴ Farzam TalePasand | Hannibal 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2529 *Niko* STEAM_1:1:512324426 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۵:۲۱:۳۶ Iman fouladvand | BOT Iman 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2528 MadMobin STEAM_1:0:513253739 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۵:۱۶:۲۳ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2527 kindwakefulpig21 STEAM_1:1:513171534 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۴:۲۲:۱۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2526 Picture Perfect? STEAM_0:0:102917541 Breaking Server Rules "Picture Perfect? : wh for sell" ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳:۵۰:۱۳ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2523 LuViTo l N Snd STEAM_1:0:58176036 multi ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳:۴۳:۵۶ Hossein-KM 1.0138888888889 ماه بن موقت کلیک کنید
2522 Arsalan ? STEAM_1:0:512343741 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳:۱۱:۳۰ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2521 mmm716167 STEAM_1:1:513055769 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۱:۳۸:۲۳ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2520 ARSHIA STEAM_1:0:512958021 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۰:۳۵:۲۵ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2519 00 STEAM_1:1:512811003 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰۵:۰۳:۲۱ AmirHossein Chliki | aizy [Removed] 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2518 ???? STEAM_1:1:512840994 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰۳:۰۱:۵۹ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2517 amo ahmad STEAM_1:1:512086631 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰۲:۴۳:۲۲ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2516 mohammadzxw STEAM_1:0:452268112 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰۱:۱۶:۴۴ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2515 No internet STEAM_1:1:513027946 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۰۰:۱۸:۳۵ Sahand DehghanPor | s1hand 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2514 chostam kardi be man STEAM_1:1:513027700 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲۳:۵۵:۴۲ Server 2 روز آنبن شده کلیک کنید
2513 بدون نام STEAM_1:0:510403870 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲۲:۳۵:۵۷ Poya AhmadianPor | Puiaa 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2512 Pashmine STEAM_1:1:512983069 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲۱:۴۹:۰۰ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2511 ????? ???? STEAM_1:0:512878535 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲۱:۲۸:۵۱ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2510 ???? ??? ??????? STEAM_1:1:513029101 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲۱:۱۸:۰۳ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2509 ?????? STEAM_1:1:513038016 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲۰:۵۴:۳۰ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2508 WASTEDir STEAM_1:0:508561700 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲۰:۵۲:۵۲ Farzam TalePasand | Hannibal 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2507 ???? STEAM_1:0:512486415 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲۰:۳۸:۲۰ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2506 mhd STEAM_1:1:509957224 TABLIGHAT ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۲۰:۱۰:۴۶ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2505 Senpai STEAM_1:1:512822306 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۹:۳۹:۳۳ AmirHossein Chliki | aizy [Removed] 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2504 s??????s STEAM_1:1:451876576 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۹:۱۱:۱۲ Server 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2503 CaptanMmd STEAM_1:0:512717548 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۸:۱۵:۱۰ Amin moghaddam | AminUteGAminG 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2502 بدون نام STEAM_1:1:199039260 Other ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۸:۱۳:۴۰ Z H N 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2501 Alex STEAM_1:1:65690258 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۷:۳۸:۳۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2500 spPyy STEAM_1:0:500435482 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۷:۳۸:۲۱ Server - بن دائمی کلیک کنید
2499 GeT_RighT STEAM_1:0:513113636 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۵:۱۰:۲۴ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2498 fakezuhn199933 STEAM_1:0:512916336 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳:۵۶:۴۳ Iman fouladvand | BOT Iman 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2497 Kir TO Esi (?) STEAM_1:1:511967400 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۳:۲۹:۲۱ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2496 ?B?B? Y?G?? STEAM_1:1:512692244 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۲:۵۷:۴۷ Server 28 روز بن موقت کلیک کنید
2495 ???? ??? STEAM_1:0:80994304 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۲:۴۰:۳۴ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2494 afraidlaboredelephant44 STEAM_1:1:512736410 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۱۲:۰۲:۲۵ Iman fouladvand | BOT Iman 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2493 Sparrow !!!! STEAM_0:1:218550524 tabligh cheat ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۸:۴۳:۰۱ Reza Shojae | LegendaryFart 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2492 spam loser :| STEAM_1:0:178355201 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۶:۰۲:۰۸ Server - بن دائمی کلیک کنید
2491 hamdprogh1 STEAM_1:1:512854769 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۳:۳۰:۳۷ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2490 1NEO1 STEAM_1:1:512979350 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۲:۵۴:۴۰ Reza Jahani | Rzw 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2489 بدون نام STEAM_1:1:501985604 Other ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۲:۴۴:۳۱ Z H N 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2488 CJ STEAM_1:1:512756595 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۲:۲۴:۵۹ Server - بن دائمی کلیک کنید
2487 بدون نام STEAM_1:0:512822584 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۰:۴۴:۳۳ Erfan Salimian | Lucifer 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2486 SoniC STEAM_1:0:508496417 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۰:۳۶:۰۳ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2485 amircloner STEAM_1:1:512512058 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۰:۲۸:۰۹ Amin moghaddam | AminUteGAminG 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2484 cj STEAM_1:1:512926542 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۰:۱۳:۱۰ Ahmawd - بن دائمی کلیک کنید
2483 skeet.cc god STEAM_1:0:512958549 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۰:۰۹:۳۹ Amin moghaddam | AminUteGAminG 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2482 KnovatiC STEAM_1:0:512779515 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ ۰۰:۰۱:۱۷ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2481 KNC STEAM_1:0:512600738 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲۳:۱۴:۱۳ Server 4 روز آنبن شده کلیک کنید
2480 بدون نام STEAM_1:0:512633641 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲۲:۰۴:۵۰ Hossein Shamshiri | WHITE-man 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2479 Pori!i!ii! STEAM_1:1:512890463 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲۱:۴۱:۱۹ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2478 mirana STEAM_1:0:512716395 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲۱:۳۵:۵۸ Ahmawd - بن دائمی کلیک کنید
2477 بدون نام STEAM_1:0:512819778 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲۱:۳۵:۰۹ Ahmawd - بن دائمی کلیک کنید
2476 ? Hannaw ? STEAM_1:0:512935225 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲۱:۳۱:۰۷ Ahmawd - بن دائمی کلیک کنید
2475 hunter STEAM_1:0:512715705 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲۱:۱۶:۳۷ Ahmawd 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2474 ali STEAM_1:1:511920825 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۲۰:۰۷:۵۷ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2473 *Khar*_Jende :)0 STEAM_1:1:512731995 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۹:۴۹:۳۸ Server 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2472 amiraliaghaaghajani STEAM_1:0:473134663 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۹:۲۵:۴۴ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2471 MaTr1X STEAM_1:1:423385088 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۸:۲۹:۵۲ Server - بن دائمی کلیک کنید
2470 begiresh STEAM_1:1:512783347 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۷:۴۹:۳۴ Erfan Salimian | Lucifer 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2469 O,salivan STEAM_1:1:503262841 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۷:۱۹:۵۹ Amin moghaddam | AminUteGAminG 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2468 CaptanMmd STEAM_1:0:512717548 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۷:۰۸:۳۲ Amin moghaddam | AminUteGAminG 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2467 shift STEAM_1:0:512746612 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۵:۴۳:۴۰ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2466 JACK(DALTONS) STEAM_1:0:512536672 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۵:۲۴:۱۵ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2465 ??? ???? ?????? ?????? STEAM_1:1:512802149 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۵:۱۹:۴۳ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2464 MILAD|SPEED STEAM_1:1:464363058 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۱۵:۰۴:۵۰ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2463 XOXPOX STEAM_1:1:512715914 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰۰:۰۷:۵۵ Iman fouladvand | BOT Iman 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2462 ? KNC //\\ STEAM_1:1:475068384 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۳:۱۰:۴۰ Server 2 روز آنبن شده کلیک کنید
2461 ?Scarlet?? STEAM_1:0:167049243 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۱:۵۰:۴۷ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2460 killer STEAM_0:1:681589 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۱:۴۰:۳۸ Iman fouladvand | BOT Iman - بن دائمی کلیک کنید
2459 Mr.A_m ; ) STEAM_1:0:17551777 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۱:۳۳:۳۶ Amin moghaddam | AminUteGAminG 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2458 ?*?? csgo STEAM_1:0:195201234 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۱:۲۷:۱۲ Sahand DehghanPor | s1hand 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2457 Active_ex STEAM_1:0:481623305 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۱:۲۲:۲۸ Server - بن دائمی کلیک کنید
2456 malmal1122 STEAM_1:0:512600738 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۱:۰۹:۵۴ Amin moghaddam | AminUteGAminG 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2455 BOT dangerous STEAM_1:1:470906940 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۱:۰۶:۳۴ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2454 NaKeD STEAM_1:0:504234534 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۰:۵۷:۳۰ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2453 `??M???? TRADEIT.GG STEAM_1:1:84263200 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۰:۵۶:۵۶ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2452 MoMo>>>Gaming STEAM_1:1:446967876 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۰:۵۶:۳۵ Mini ME 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2451 MobinoK STEAM_1:1:121277904 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۰:۵۶:۱۴ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2450 JirO STEAM_1:1:418096424 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۲۰:۵۵:۵۷ Amin moghaddam | AminUteGAminG 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2449 بدون نام STEAM_1:1:501812529 Admin disrepect ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۹:۱۵:۴۰ Abbas Ahmadian | P R I C E - بن دائمی کلیک کنید
2448 بدون نام STEAM_1:0:512737909 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۸:۴۰:۵۶ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2447 AmirGaming85 STEAM_1:1:512785306 Fidget Spinner ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۸:۳۹:۳۶ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2446 >_MISS DIIBA_ STEAM_1:1:418043775 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۸:۳۹:۰۰ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2445 FUCK YOU STEAM_1:0:512804473 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۷:۴۸:۱۲ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2444 MaMaD STEAM_1:1:512716209 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۷:۲۵:۱۱ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2443 :/ STEAM_1:0:512663199 account ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۵:۵۶:۵۷ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2442 A R S H I A STEAM_0:1:505733332 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۴:۰۹:۴۵ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2441 harshwoozypartridge95 STEAM_1:0:512678267 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۳:۵۶:۵۰ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2440 El Profesor STEAM_1:0:512797113 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۳:۲۰:۳۷ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2439 LynchHIT STEAM_1:1:512658140 Aimbot ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۲:۵۷:۰۳ Iman fouladvand | BOT Iman 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2438 بدون نام STEAM_1:0:512630300 Speedhacking ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۰:۲۸:۳۲ AmirHossein Chliki | aizy [Removed] 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2437 hey bitch STEAM_1:1:512733466 Spinhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۱۰:۲۶:۵۹ AmirHossein Chliki | aizy [Removed] 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2436 EBRAHIM STEAM_1:0:512407507 Wallhack ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰۰:۰۷:۰۰ MohammadAli Yektamanesh | oMeGa 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2435 Austin STEAM_1:1:507834833 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲۳:۰۹:۳۲ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2434 bestcsplayer85 STEAM_1:1:512779765 Spinhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲۲:۳۱:۳۶ Erfan Salimian | Lucifer 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2433 بدون نام STEAM_1:0:509218415 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲۲:۱۷:۱۰ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2432 CaptanMmd STEAM_1:0:512717548 fahashi ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲۱:۵۲:۰۵ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2431 Farshaxd XD STEAM_1:0:503885244 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲۱:۴۶:۴۵ Server 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2430 Supreme #Read it correct :| STEAM_1:0:432688733 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲۱:۲۵:۵۶ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2429 free booster STEAM_1:0:512626804 Spinhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۲۰:۱۸:۵۳ Hossein Shamshiri | WHITE-man - بن دائمی کلیک کنید
2428 rado STEAM_1:0:512718147 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۹:۱۷:۲۹ Server 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2427 Plang STEAM_1:1:501401894 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۸:۴۳:۱۸ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2426 hitman STEAM_1:0:512704397 Spinhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۷:۵۱:۱۷ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2425 EZFEED STEAM_1:1:512535704 Spinhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۷:۱۴:۴۸ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2424 WHO_AM_I STEAM_1:0:512217033 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۶:۴۲:۱۰ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2423 BerlinCoin STEAM_1:1:512459697 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۶:۰۷:۲۱ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2422 666 STEAM_1:1:66038951 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۴:۳۱:۲۴ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2421 122e2waa123 STEAM_1:0:512569999 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۴:۳۱:۱۴ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2420 y me? STEAM_1:0:508588810 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۳:۲۱:۵۳ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2419 ???????? ?????? STEAM_1:1:455780248 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۲:۳۸:۰۳ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2418 murderous2005 STEAM_1:1:512701603 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۲:۳۶:۰۰ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2417 alimoradim01 STEAM_1:0:424355907 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۱:۴۸:۲۷ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2416 mamad STEAM_1:1:512501392 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۴:۱۳:۵۰ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2415 بدون نام STEAM_0:0:1670907 multi hack | canada ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۲:۳۹:۱۶ Saeed Ch | ACE - بن دائمی کلیک کنید
2414 بدون نام STEAM_1:0:73695031 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۲:۳۸:۱۰ Mini ME 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2413 Montana21 STEAM_1:0:507505886 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۲:۳۷:۳۸ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2412 :| STEAM_1:0:512550664 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۱:۲۳:۲۲ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2411 Berlin STEAM_1:0:512495634 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۰:۲۰:۱۱ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2410 REZA>>*+*spider manI= STEAM_1:1:496363861 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰۰:۰۴:۰۵ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2409 V?????? STEAM_1:1:2133211 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۲۳:۴۲:۴۱ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2408 EmPerOr STEAM_1:0:457588410 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۲۳:۱۵:۴۵ Server 6 روز آنبن شده کلیک کنید
2407 بدون نام STEAM_1:1:512671627 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۲۱:۳۱:۱۴ Sahand DehghanPor | s1hand - بن دائمی کلیک کنید
2406 amirgifty STEAM_1:1:510395220 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۲۰:۱۸:۴۶ Hamid hamidi | ham1d 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2405 Noah Jupe STEAM_1:1:512496229 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۹:۴۸:۵۱ Server - بن دائمی کلیک کنید
2404 MobinoK STEAM_1:1:121277904 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۹:۲۷:۱۴ Farzam TalePasand | Hannibal 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2403 JirO STEAM_1:1:418096424 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۹:۲۶:۳۶ Farzam TalePasand | Hannibal 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2402 `??M???? TRADEIT.GG STEAM_1:1:84263200 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۹:۲۵:۵۵ Farzam TalePasand | Hannibal 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2401 R O V E N STEAM_1:1:460618832 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۷:۳۰:۰۰ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2400 hesam.sa13eri STEAM_1:1:512537907 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۶:۵۸:۲۳ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2399 The ?ay... STEAM_1:0:511334004 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۶:۴۶:۱۰ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2398 بدون نام STEAM_1:0:234873354 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۶:۳۴:۲۸ Sahand DehghanPor | s1hand 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2397 s1mple STEAM_1:0:439410958 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۶:۰۹:۵۱ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2396 SHETIPETY STEAM_1:1:510869961 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۵:۵۷:۳۰ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2395 ali-mtv STEAM_1:1:461188502 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۴:۵۱:۰۱ Ahmawd 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2394 alireza_007_- STEAM_1:1:378308555 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۴:۳۵:۲۴ Server 6 روز آنبن شده کلیک کنید
2393 sardar STEAM_1:1:21461466 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۴:۳۴:۰۸ Z H N 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2392 rR STEAM_1:0:80727403 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۴:۳۰:۲۵ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2391 sajjadsahebi20 STEAM_0:1:509510865 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۴:۳۰:۱۳ Hossein Shamshiri | WHITE-man 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2390 Gray STEAM_1:0:507327270 Spinhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۴:۲۹:۳۷ Hossein Shamshiri | WHITE-man - بن دائمی کلیک کنید
2389 Awlie Awlie, Eyvala STEAM_1:1:511773478 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۴:۱۰:۴۷ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2388 -T0MmY.SheLbY- STEAM_1:0:512509902 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳:۵۲:۰۴ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2387 Berlin STEAM_1:1:512345628 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۱:۵۳:۰۰ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2386 بدون نام STEAM_1:0:512552784 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۰:۵۴:۴۴ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2385 بدون نام STEAM_1:0:511738248 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۰:۵۴:۱۹ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2384 KoS MaDaReT ADMIN STEAM_1:0:427631148 Inappropriate Name ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰۹:۵۸:۱۲ Iman fouladvand | BOT Iman 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2383 Bokone 7 Alam STEAM_1:0:512505450 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰۳:۳۷:۲۸ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2382 TwisTzz STEAM_1:1:512182221 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۰۰:۰۴:۲۹ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2381 amr417a STEAM_1:0:512346901 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۲۳:۵۰:۲۳ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2380 BAD BANANA STEAM_1:0:512504786 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۹:۵۸:۱۶ Server 6 روز آنبن شده کلیک کنید
2379 faded ap STEAM_1:1:512262961 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۹:۱۸:۰۳ Farzam TalePasand | Hannibal 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2378 GRAND STEAM_1:1:508176765 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۹:۱۵:۳۵ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2377 بدون نام STEAM_1:1:460618832 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۸:۰۸:۱۴ Sahand DehghanPor | s1hand 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2376 YaKoZa STEAM_1:0:437128855 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۹:۰۲ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2375 wraith lord STEAM_1:1:504490709 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۷:۳۲:۰۴ Amin moghaddam | AminUteGAminG 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2374 >>>-------> STEAM_1:0:512565646 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۷:۰۴:۳۰ Iman fouladvand | BOT Iman 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2373 SlimShady STEAM_1:0:505884349 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۶:۵۸:۳۹ Iman fouladvand | BOT Iman 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2372 a2amir STEAM_1:0:459938647 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۴:۴۱:۵۲ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2371 LEGEND_KOer STEAM_1:0:452713799 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۴:۱۸:۲۲ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2370 بدون نام STEAM_1:0:419823831 Bi-Estedad ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۴:۵۷ Mini ME 10 روز آنبن شده کلیک کنید
2369 ImJust2Guud STEAM_1:0:242441616 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۴:۰۴:۲۶ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2368 fucking noob STEAM_1:0:464449632 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۳:۴۹:۲۳ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2367 ayatolah toosi STEAM_1:0:512464021 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۱۳:۱۱:۳۷ Server 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2366 TRUNOFFCHEAT STEAM_1:0:512474730 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰۸:۲۸:۱۷ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2365 .:SINA:. STEAM_1:1:442462889 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰۱:۰۹:۰۴ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2364 iam israel STEAM_1:0:512127342 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰۰:۳۴:۰۲ Hamid hamidi | ham1d 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2363 world killer STEAM_1:1:512355139 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰۰:۳۳:۴۹ Hamid hamidi | ham1d 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2362 بدون نام STEAM_1:0:172703178 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۲۲:۱۶:۲۱ Saeed Ch | ACE 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2361 Garsoolak STEAM_1:0:504744857 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۸:۵۸:۲۰ Sahand DehghanPor | s1hand 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2360 M.mahdi STEAM_1:0:449853620 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۸:۵۸:۱۱ Hamid hamidi | ham1d 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2359 بدون نام STEAM_1:1:501997050 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۸:۰۳:۳۵ Iman fouladvand | BOT Iman 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2358 بدون نام STEAM_1:0:154686732 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۷:۴۵:۳۳ Z H N 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2357 Pangolllll o-o STEAM_1:0:508867245 lag ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۷:۳۹:۱۲ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2356 [G2-PENGU] ShAyKo STEAM_1:0:512138314 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۷:۲۳:۵۴ Z H N 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2355 for you | LOOT.Farm STEAM_1:1:510471406 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۶:۰۳:۱۳ Iman fouladvand | BOT Iman 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2354 بدون نام STEAM_1:0:456149794 Admin disrepect ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۵:۵۵:۰۱ Abbas Ahmadian | P R I C E - آنبن شده کلیک کنید
2353 w0ndeR STEAM_1:1:512467977 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۵:۴۹:۴۵ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2352 Pro_Mahdi STEAM_1:1:512154048 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۵:۴۷:۴۹ Iman fouladvand | BOT Iman 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2351 بدون نام STEAM_1:1:508533528 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۵:۲۰:۵۰ Sahand DehghanPor | s1hand 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2350 murderous2005 STEAM_1:0:512353735 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۴:۰۰:۰۴ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2349 ? ScreaM STEAM_1:1:209811616 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳:۳۵:۲۵ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2348 !https.pouya.com STEAM_1:0:510563841 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۲:۵۶:۰۰ Hamid hamidi | ham1d 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2347 بدون نام STEAM_1:0:462952876 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۲:۵۵:۵۷ Sahand DehghanPor | s1hand 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2346 HOT THUNDER STEAM_1:1:512321344 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰۰:۴۵:۲۸ Sahand DehghanPor | s1hand 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2345 murderous2005 STEAM_1:0:512302962 account ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲۲:۲۰:۲۳ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2344 ???? ????? ? STEAM_1:1:486005146 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲۱:۴۰:۲۲ Server 2 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2343 Old STEAM_1:1:423371817 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲۱:۱۹:۰۴ Server 2 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2342 Old Chicken STEAM_1:1:423489189 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲۱:۱۹:۰۴ Server 2 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2341 faraaaaaaaaaz STEAM_1:1:423454928 tohin ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۲۱:۰۷:۲۰ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2340 FLOOR 13 STEAM_1:0:511152407 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۸:۰۵:۴۵ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2339 ????? ???? STEAM_1:1:511405417 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۷:۴۳:۲۹ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2338 ?.abed_SkyEagle.? STEAM_1:0:201032016 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۶:۵۱:۵۹ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2337 B STEAM_1:0:512173851 Spinhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۶:۳۹:۴۷ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2336 masood STEAM_1:0:441748733 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۶:۲۱:۴۹ Abbas Ahmadian | P R I C E 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2335 **joker** STEAM_1:1:512379853 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۵:۳۶:۴۵ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2334 mmm716167 STEAM_1:1:512242210 account ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۵:۲۴:۰۲ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2333 STEAM_1:0:421094547 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۵:۰۸:۴۶ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2332 fereyshk87 STEAM_1:0:512113082 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۱:۱۴:۳۷ Iman fouladvand | BOT Iman 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2331 amirabbas416a STEAM_1:0:511177243 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۱:۰۳:۰۳ Erfan Salimian | Lucifer 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2330 بدون نام STEAM_1:1:275738175 Breaking Server Rules ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۰:۳۵:۵۶ AmirHossein Chliki | aizy [Removed] 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2329 Bardianevermore STEAM_1:0:95679911 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۰:۳۴:۲۵ AmirHossein Chliki | aizy [Removed] 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2328 بدون نام STEAM_1:0:434295584 Admin disrepect ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۰:۳۳:۲۷ Ahmawd - آنبن شده کلیک کنید
2327 بدون نام STEAM_1:0:503824625 Admin disrepect ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۰:۳۲:۰۵ Ahmawd - آنبن شده کلیک کنید
2326 ? ????? STEAM_1:0:503824625 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۰:۳۱:۰۱ Ahmawd 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2325 ? ????? STEAM_1:0:434295584 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰۰:۳۰:۵۱ Ahmawd 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2324 c1dra STEAM_1:0:456149794 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۳:۵۴:۲۹ Ahmawd 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2323 ??? ????? =) STEAM_0:1:511793727 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۳:۴۵:۱۸ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2322 SlimShady STEAM_1:1:420053217 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۳:۳۱:۱۵ Ahmawd 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2321 kkasra913 STEAM_1:0:512063345 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۳:۲۶:۵۶ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2320 hip hip horya STEAM_1:0:46496760 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۳:۱۶:۴۳ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2319 parsa.gh.ghosts STEAM_1:0:202120832 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۲:۴۳:۱۱ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2318 DEAD POOL STEAM_1:1:502223554 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۲:۳۲:۴۴ Farzam TalePasand | Hannibal 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2317 Riqui Puig :) STEAM_0:0:448273276 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۲:۲۷:۰۶ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2316 بدون نام STEAM_1:0:440188362 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۰:۳۳:۵۲ Hossein-KM 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2315 ?????? ? STEAM_1:1:109856590 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۰:۰۸:۳۴ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2314 بدون نام STEAM_1:1:57796766 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۹:۵۹:۲۶ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2313 بدون نام STEAM_1:1:512255441 Breaking Server Rules ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۸:۵۸:۲۱ Abbas Ahmadian | P R I C E - بن دائمی کلیک کنید
2312 بدون نام STEAM_1:1:510122244 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۸:۱۷:۵۲ Erfan Salimian | Lucifer 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2311 ???? ???? STEAM_1:0:227590090 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۶:۱۷:۵۹ Dr.Mohammad - بن دائمی کلیک کنید
2310 Blue Eagle STEAM_0:0:192853519 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۶:۱۲:۴۳ Dr.Mohammad 21 روز آنبن شده کلیک کنید
2309 بدون نام STEAM_1:0:492122748 Other ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۴:۳۰:۳۶ Hossein Shamshiri | WHITE-man 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2308 PMG123 STEAM_1:0:509854026 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳:۴۴:۴۵ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2307 mamad :D STEAM_1:0:218037448 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳:۴۰:۲۲ Z H N 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2306 LeoNastyPig STEAM_1:0:116167109 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۱:۵۲:۱۹ Z H N 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2305 MaDnessLess STEAM_1:1:86970999 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۱:۳۹:۳۳ Sina shojaii moghaddam | SINA [Removed] 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2304 IRANI..[M.K] STEAM_1:1:510729678 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۰۱:۲۸:۴۷ Z H N 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2303 l0x0r `K!r K0l0fT STEAM_1:1:511793967 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲۲:۱۱:۱۵ Hossein-KM 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2302 **( PRADO)** STEAM_1:1:275738175 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲۲:۰۹:۲۷ Hossein-KM 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2301 @p STEAM_1:1:512026393 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲۰:۳۸:۱۲ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2300 M0nTaReS_iTiS STEAM_1:0:141383340 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲۰:۲۸:۰۰ Server 16 روز آنبن شده کلیک کنید
2299 SPIDR STEAM_1:1:510012094 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲۰:۲۳:۰۸ Hossein-KM 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2298 Sara STEAM_1:0:441409984 WH ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲۰:۲۱:۳۶ Hossein-KM 1 ماه آنبن شده کلیک کنید
2297 lash STEAM_1:1:241885306 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۹:۱۰:۳۸ Server 2 روز آنبن شده کلیک کنید
2296 eP0iNtEr;HMiD STEAM_1:1:179363930 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۸:۱۷:۲۴ Z H N 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2295 ? iDHaM STEAM_1:0:243470455 Team Killing ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۸:۱۰:۵۱ Amin moghaddam | AminUteGAminG 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2294 ??B?B? Y?G??? STEAM_1:0:511994364 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۷:۵۸:۱۵ Saeed Ch | ACE 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2293 mOnTaNa https://t.me/Gamingsh0p STEAM_1:0:157980301 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۶:۰۴:۳۷ Server 16 روز آنبن شده کلیک کنید
2292 |Elnaz Harley pooroo;) STEAM_1:1:418869442 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۴:۵۹:۴۴ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2291 ..::|| Rezz ||::.. STEAM_0:1:215575964 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۴:۵۷:۵۵ Mini ME 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2290 clearclassynarwhal63 STEAM_0:0:511854823 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۱۲:۲۳:۴۶ Dr.Mohammad - بن دائمی کلیک کنید
2289 RapToR STEAM_1:1:512190198 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰۸:۱۹:۵۲ Server 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2288 ZEUS STEAM_1:0:459105798 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰۴:۲۲:۴۰ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2287 -Amir #newmouse STEAM_1:0:511152407 Anti Recoil ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰۲:۰۸:۲۴ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2286 ????????? STEAM_0:0:441728235 Breaking Server Rules ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰۱:۳۹:۱۷ Mini ME 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2284 nubily STEAM_1:0:499723667 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲۳:۱۲:۵۸ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2283 بدون نام STEAM_1:1:511500944 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲۲:۳۹:۴۶ Sahand DehghanPor | s1hand 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2282 Hossein STEAM_1:1:437140352 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲۲:۳۲:۰۷ Sahand DehghanPor | s1hand 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2281 ? ShunCore STEAM_0:0:458410750 cheat + fahashi ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲۲:۲۷:۲۳ Sahand DehghanPor | s1hand - بن دائمی کلیک کنید
2280 بدون نام STEAM_1:0:239322393 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲۲:۱۸:۳۷ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2279 *AnonyMous* STEAM_1:0:511789389 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲۲:۰۹:۱۲ Erfan Salimian | Lucifer 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2278 C9 ? AMiiiii -_-mm STEAM_1:1:506098206 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲۰:۵۵:۴۳ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2277 Y u R 1 STEAM_1:1:487704737 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۸:۲۸:۴۷ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2276 بدون نام STEAM_1:1:460321053 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۸:۱۳:۲۴ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2275 ?@$:$@????DANGER & SiK STEAM_1:0:457796115 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۷:۰۴:۲۹ Server - بن دائمی کلیک کنید
2274 Disvoved STEAM_0:1:58410539 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۶:۴۰:۲۰ Amin moghaddam | AminUteGAminG 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2273 Xyp9x STEAM_1:0:508825378 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۶:۰۶:۲۹ Amin moghaddam | AminUteGAminG 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2272 ??_??1? STEAM_1:1:511960871 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۴:۰۵:۰۰ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2271 ???????? STEAM_1:0:511517998 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۳:۳۸:۲۶ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2270 O^xiDe STEAM_1:1:507661649 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۲:۲۶:۰۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2269 alialivand561 STEAM_1:1:512066662 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۲:۲۰:۴۶ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2268 bot jafar STEAM_1:0:511694242 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۱:۴۸:۳۷ Milad Hajilo | PyThoN(CM) 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2267 MaDnessLess STEAM_1:1:86970999 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰۱:۵۱:۴۳ Mini ME 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2266 Roses are rosie STEAM_1:1:438740 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰۱:۵۱:۳۱ Mini ME 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2265 flower STEAM_1:0:245761785 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۳:۵۹:۰۱ Server 16 روز آنبن شده کلیک کنید
2264 ReN*GeR STEAM_1:1:233073627 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۱:۵۲:۴۶ Server 16 روز آنبن شده کلیک کنید
2263 بدون نام STEAM_1:0:510929660 General cheating/exploits ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۱:۰۴:۱۵ Hamid hamidi | ham1d - بن دائمی کلیک کنید
2262 بدون نام STEAM_1:0:508188231 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۱:۰۲:۴۱ Hamid hamidi | ham1d - بن دائمی کلیک کنید
2261 بدون نام STEAM_1:0:511857331 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۰:۵۹:۵۹ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2259 بدون نام STEAM_1:0:463937627 Breaking Server Rules ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۰:۱۵:۳۵ Abbas Ahmadian | P R I C E - بن دائمی کلیک کنید
2258 HiddEN ????? for sell STEAM_1:0:424299974 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۹:۳۹:۲۲ Server - آنبن شده کلیک کنید
2257 Arman #Mast Player:) STEAM_1:0:242397937 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۸:۴۲:۵۰ Ahmawd - بن دائمی کلیک کنید
2256 ???M_a_h_d_i STEAM_1:0:508042668 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۸:۲۲:۰۷ Server 12 روز آنبن شده کلیک کنید
2255 SinSans Cyber Projects STEAM_1:0:511631127 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۷:۵۷:۴۷ Amin moghaddam | AminUteGAminG 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2254 brnsoheil STEAM_1:1:511610563 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۷:۲۲:۵۰ Ahmawd - بن دائمی کلیک کنید
2253 ! Busy LOOT.Farm STEAM_1:0:508962971 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۷:۰۷:۳۴ Ahmawd 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2252 It's Superman ! STEAM_0:1:511648956 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۷:۰۲:۴۸ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2251 mafshar977 STEAM_1:1:511943866 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۶:۰۷:۵۰ Iman fouladvand | BOT Iman 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2250 بدون نام STEAM_1:1:511762039 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۵:۲۷:۵۴ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2249 ??_????? ?? STEAM_1:1:511664067 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۵:۱۳:۴۹ Server 12 روز آنبن شده کلیک کنید
2248 Lucky:) STEAM_1:1:436071469 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳:۵۹:۱۲ Server 12 روز آنبن شده کلیک کنید
2247 Moti STEAM_1:1:172908169 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۲:۳۵:۴۱ Server - بن دائمی کلیک کنید
2246 dAriX STEAM_1:1:239688716 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰۴:۲۲:۰۷ Server 16 روز آنبن شده کلیک کنید
2245 Ha(m)Ed [gh] STEAM_1:0:243442367 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰۳:۲۲:۳۶ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2244 LainadGod STEAM_0:0:511679532 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۰۲:۱۴:۵۶ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2243 Sour3N STEAM_1:1:58995534 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲۲:۱۸:۵۲ Server 16 روز آنبن شده کلیک کنید
2242 fortnitereza STEAM_1:1:511970972 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲۰:۰۲:۵۰ Dr.Mohammad - بن دائمی کلیک کنید
2241 بدون نام STEAM_1:0:510604489 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۹:۵۵:۴۴ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2240 EXHAUSTION STEAM_1:0:508620352 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۹:۵۳:۴۹ Server 28 روز آنبن شده کلیک کنید
2239 NOT_JALAL STEAM_1:0:218493052 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۹:۱۴:۵۲ Iman fouladvand | BOT Iman 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2238 to goh khordi sasanHDR o ban dad STEAM_1:0:511772621 Inappropriate Name ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۹:۱۳:۴۳ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2237 K39 STEAM_1:0:193879838 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۹:۱۱:۲۹ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2236 P A S T I L STEAM_1:0:503876554 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۹:۰۰:۰۹ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2235 Disvoved STEAM_1:1:58410539 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۸:۳۸:۳۷ Amin moghaddam | AminUteGAminG 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2234 بدون نام STEAM_1:0:202120832 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۸:۳۵:۵۲ Hossein-KM 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2233 ?Devils |LOOT.Farm STEAM_1:0:421509147 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۸:۳۲:۴۵ Server 16 روز آنبن شده کلیک کنید
2232 The Mayor STEAM_1:0:511769215 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۸:۲۹:۴۴ Erfan Salimian | Lucifer 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2231 I Am Crazy | ??? LOL STEAM_1:0:508810718 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۷:۳۴:۱۱ Reza Jahani | Rzw 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2230 بدون نام STEAM_1:0:207293044 Abusive ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۶:۴۲:۰۸ Iman fouladvand | BOT Iman 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2229 ?BisKoBiT._.? STEAM_1:0:152458136 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۶:۴۰:۵۴ Server 16 روز آنبن شده کلیک کنید
2228 XD STEAM_1:1:433061610 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۶:۳۵:۲۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2227 FUCK YOU _|_ STEAM_1:0:496436434 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۶:۳۰:۴۸ Z H N 30 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2226 eMpiRe` STEAM_1:1:438366252 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۶:۲۸:۴۳ Z H N 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2225 XD STEAM_1:0:511773964 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۶:۲۶:۵۲ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2224 EZFEED(?) STEAM_1:1:511790731 Spinhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۶:۰۴:۵۹ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2223 you STEAM_1:0:206383157 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۵:۵۷:۴۸ Mini ME 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2222 power STEAM_0:1:511798254 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۵:۴۸:۳۸ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2221 unknown_oneshot STEAM_1:1:507077234 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۵:۴۴:۲۹ Ahmawd 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2220 blackandwhitegoofyeland33 STEAM_1:0:511704056 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۴:۰۰:۲۱ AmirHossein Chliki | aizy [Removed] 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2219 Team.Liquid.w.33 STEAM_0:0:511852028 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳:۵۹:۰۶ AmirHossein Chliki | aizy [Removed] - بن دائمی کلیک کنید
2218 informant STEAM_1:1:72789980 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۲:۰۴:۱۸ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2217 Million 00 STEAM_1:1:511900411 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰۱:۱۵:۵۶ Server 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2216 Raynate STEAM_1:0:511867008 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰۰:۴۹:۰۷ Server - بن دائمی کلیک کنید
2215 بدون نام STEAM_1:0:510695790 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰۰:۴۷:۵۲ Ahmawd - بن دائمی کلیک کنید
2214 wantingflowerycrocodile18 STEAM_1:0:511644089 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰۰:۲۵:۴۳ Server - بن دائمی کلیک کنید
2213 Raynate ! STEAM_1:0:511149834 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰۰:۱۶:۰۶ Server - بن دائمی کلیک کنید
2212 19 STEAM_1:1:499965055 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰۰:۱۳:۴۸ Server - بن دائمی کلیک کنید
2211 hosein-spidey STEAM_1:1:511290035 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲۳:۳۴:۱۴ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2210 Refeyx STEAM_1:0:454130909 General Exploit of Game/Map/Server ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲۳:۱۸:۳۹ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2209 kos nane chaeter STEAM_1:0:511693664 Inappropriate Name ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲۱:۲۴:۴۶ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2208 ?Meti_Commando? STEAM_1:0:511725239 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲۱:۱۷:۵۴ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2207 LuckyS STEAM_1:1:511210769 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲۱:۱۷:۴۶ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2206 Kos nanatun :) STEAM_1:0:458537793 Inappropriate Name ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲۱:۱۱:۰۵ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2205 dont vac STEAM_1:1:503095623 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲۱:۰۷:۴۷ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2204 SaeiD STEAM_0:0:463986271 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۹:۳۰:۴۶ Hossein Shamshiri | WHITE-man - بن دائمی کلیک کنید
2203 بدون نام STEAM_1:0:509340042 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۹:۰۷:۳۲ Z H N - بن دائمی کلیک کنید
2202 Goll_Aliaqo_Offical STEAM_1:0:464085413 Inappropriate Language ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۸:۳۵:۳۳ Iman fouladvand | BOT Iman 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2201 viper STEAM_1:1:511775543 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۶:۵۴:۲۰ Reza Shojae | LegendaryFart 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2200 BegaE STEAM_1:1:511653769 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۶:۰۴:۱۵ Sahand DehghanPor | s1hand 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2199 Aizy STEAM_0:0:183727994 Breaking Server Rules ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۵:۴۶:۰۴ Hossein-KM 2 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2198 crowdedhandsomelymouse89 STEAM_1:0:511714412 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۵:۳۳:۲۴ Server - بن دائمی کلیک کنید
2197 lamelackadaisicalquelea61 STEAM_1:0:511631136 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۵:۲۶:۱۷ Server - بن دائمی کلیک کنید
2196 Sara.exe STEAM_1:0:511697292 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۵:۲۲:۰۹ Server - بن دائمی کلیک کنید
2195 Bi Sharaf STEAM_0:1:511620626 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۴:۵۲:۰۹ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2194 De[v]iL ??????? STEAM_1:0:76633095 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۳:۴۶:۲۱ Server - بن دائمی کلیک کنید
2193 SicL STEAM_1:0:501258958 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۳:۴۰:۱۹ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2192 EZFEED STEAM_1:0:511573925 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۳:۱۵:۴۲ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2191 UP ? STEAM_1:0:506629772 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۲:۴۲:۰۰ Mini ME - بن دائمی کلیک کنید
2190 بدون نام STEAM_1:1:511587023 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰۱:۳۸:۰۱ Sina shojaii moghaddam | SINA [Removed] 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2189 Retarded Banana STEAM_1:1:511124049 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰۱:۰۵:۴۲ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2188 Victor STEAM_1:0:511484181 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۳:۳۲:۰۵ Sahand DehghanPor | s1hand 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2187 D E V I L STEAM_1:0:511411545 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۳:۰۵:۱۱ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2186 بدون نام STEAM_1:1:476570381 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۳:۰۱:۲۷ Farzam TalePasand | Hannibal 1 روز آنبن شده کلیک کنید
2185 energeticacidjay53 STEAM_1:1:511579674 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۲:۵۸:۰۸ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2184 stupidtremendouscamel60 STEAM_1:1:511622250 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۱:۵۶:۰۹ Saeed Ch | ACE 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2183 D E V I L STEAM_1:1:511458104 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۱:۵۵:۵۷ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2182 D E V I L STEAM_1:1:511535042 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۱:۵۴:۲۶ Saeed Ch | ACE 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2181 i'm groot STEAM_1:0:457315063 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۱:۵۳:۳۵ Server - بن دائمی کلیک کنید
2180 Death?QUIT STEAM_1:1:488018327 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۱:۳۲:۵۹ Server 8 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2179 zemo STEAM_1:0:203825483 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۱:۳۰:۵۶ Server 8 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2178 falsedispensablewoodpecker21 STEAM_1:1:511634985 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۱:۱۰:۰۵ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2177 بدون نام STEAM_1:0:511757673 Abusive ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۰:۵۷:۲۶ Sahand DehghanPor | s1hand 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2176 بدون نام STEAM_1:0:460349081 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۰:۳۳:۲۲ Sahand DehghanPor | s1hand 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2175 worriedobservantlapwing47 STEAM_1:1:511555557 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۰:۱۴:۱۴ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2174 Ehsan STEAM_1:0:511541630 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۹:۴۷:۲۸ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2173 EZFEED STEAM_1:0:511493298 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۹:۳۷:۴۸ Sina shojaii moghaddam | SINA [Removed] 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2172 WolF :) STEAM_1:1:457083260 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۹:۱۵:۴۸ Hossein-KM - بن دائمی کلیک کنید
2171 mahdi j j STEAM_1:0:506041132 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۸:۴۵:۲۳ Sahand DehghanPor | s1hand 4 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2170 SABERI STEAM_1:0:511583346 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۸:۴۱:۰۶ Server 4 روز آنبن شده کلیک کنید
2169 Froggy STEAM_0:0:511558606 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۵:۱۶:۲۸ Hossein-KM 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2168 بدون نام STEAM_1:1:467138083 Admin disrepect ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۲:۱۱:۳۴ Iman fouladvand | BOT Iman 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2167 MOBIN STEAM_1:0:511446553 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۱:۵۶:۰۳ Hossein Shamshiri | WHITE-man 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2166 ?4?3 STEAM_1:0:425020110 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۰:۴۸:۲۷ Server 8 روز آنبن شده کلیک کنید
2165 Froggy STEAM_1:0:511558606 Ignoring Admins ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰۵:۲۳:۲۵ Reza Jahani | Rzw 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2164 hamed002 STEAM_0:1:442505426 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰۲:۴۲:۴۷ Hossein-KM 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2163 HimoutO STEAM_1:0:78122523 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰۲:۲۵:۴۳ Mini ME 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2162 بدون نام STEAM_1:0:510949747 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰۰:۲۳:۱۳ Iman fouladvand | BOT Iman 3 روز آنبن شده کلیک کنید
2161 bad#boy STEAM_1:1:510361396 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲۳:۱۲:۴۸ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2160 gustyracialpigeon67 STEAM_1:0:511527202 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲۳:۰۸:۴۴ Server 4 روز آنبن شده کلیک کنید
2159 Death Line:/ STEAM_1:0:455929228 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲۲:۲۵:۰۴ Server 8 روز آنبن شده کلیک کنید
2158 Im_devil STEAM_1:0:503363011 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲۱:۲۱:۱۹ AmirHossein Chliki | aizy [Removed] 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2157 ONE KOS MAN STEAM_1:1:511312623 Anti Recoil ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲۱:۰۵:۲۵ Farzam TalePasand | Hannibal 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2156 ???? ???? STEAM_1:0:499863071 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۹:۱۰:۱۵ Server 14 روز آنبن شده کلیک کنید
2155 Im_devil STEAM_1:0:503363011 Wallhack ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۸:۴۳:۴۷ AmirHossein Chliki | aizy [Removed] 1 ساعت آنبن شده کلیک کنید
2154 Mehdi Alborz [7] STEAM_1:1:511307107 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۸:۳۷:۰۵ Dr.Mohammad - بن دائمی کلیک کنید
2153 Mehdi Alborz [5] STEAM_1:0:511398258 Multi-Hack ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۸:۳۶:۴۹ Dr.Mohammad - بن دائمی کلیک کنید
2152 yasi_bad girl STEAM_1:1:439924592 tohin ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۶:۵۲:۲۲ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 10 دقیقه آنبن شده کلیک کنید
2151 ? oof STEAM_1:0:228292125 Spamming Mic/Chat ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۶:۴۸:۱۴ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2150 [M]K!!! STEAM_1:1:201053856 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۶:۰۵:۰۳ Server 8 روز آنبن شده کلیک کنید
2149 ???? ???? STEAM_1:1:511525582 private acc ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۵:۰۸:۳۷ Hamid HajiPor | Hhp.se7en 7 روز آنبن شده کلیک کنید
2148 ???????? STEAM_1:1:496391833 [SourceSleuth] Duplicate account ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۵:۰۳:۳۸ Server 6 روز آنبن شده کلیک کنید
2147 ( Max ) baX.. ir STEAM_1:1:511024341 Aimbot ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳:۳۴:۵۱ Ahmawd - بن دائمی کلیک کنید