برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
MaGna :نام
موقت :وضعیت بن
United States(US) :کشور / منطقه
204.18.228.95 :آیپی
STEAM_1:0:441393113 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Cheating :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
01-MR :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱۳:۳۸:۱۷ :تاریخ بن شده
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ۱۳:۳۸:۱۷ :تاریخ آنبن
2 سال :مدت زمان بن