برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
lxorlz_1tap :نام
اتمام :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
5.124.185.137 :آیپی
STEAM_1:0:441615884 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[ToosGame Anti-Cheat 1.6.0] Bhop Detected :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27015 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
مدت زمان بن به اتمام رسید :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰۳:۱۲:۵۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰۲:۱۲:۵۶ :تاریخ آنبن
1 ماه :مدت زمان بن