برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
Rekt :) :نام
موقت :وضعیت بن
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.99.255.15 :آیپی
STEAM_1:0:145657249 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۲:۰۷:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ۱۲:۰۷:۴۶ :تاریخ آنبن
4 سال :مدت زمان بن