برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
✪Cyber_Freak ShoMbOOli :نام
اتمام :وضعیت بن
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.19.94.143 :آیپی
STEAM_1:1:436464727 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27018 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
مدت زمان بن به اتمام رسید :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۸:۱۸:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۷:۱۸:۲۶ :تاریخ آنبن

Notice: Undefined variable: duration in C:\xampp\htdocs\banlist\showplayer.php on line 278
:مدت زمان بن