برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
j j :نام
موقت :وضعیت بن
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
91.99.106.15 :آیپی
STEAM_1:0:558960625 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Cheating :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27018 :سرور بن شده
06-MRR :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰۰:۱۱:۲۹ :تاریخ بن شده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰۰:۱۱:۲۹ :تاریخ آنبن
2 سال :مدت زمان بن