برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
Poorya666 :نام
دائم :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_0:0:566673674 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
:دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۲:۱۳:۱۰ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن