برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
Phoenix-M :نام
اتمام :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
5.119.59.96 :آیپی
STEAM_0:0:509272722 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Breaking Server Rules :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27015 :سرور بن شده
01-MR :بن شده توسط
مدت زمان بن به اتمام رسید :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰۶:۳۵:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۰۶:۳۵:۵۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن