برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
Demonic Nube Dog :نام
دائم :وضعیت بن
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.176.111.76 :آیپی
STEAM_1:1:566679262 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[ToosGame Anti-Cheat 1.6.0] Aimbot Detected :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27018 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۱۴:۵۴:۵۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن