برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
WWW.YOUTUBE.PEAPOX :نام
اتمام :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
151.245.235.211 :آیپی
STEAM_1:1:517860931 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Breaking Server Rules :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27018 :سرور بن شده
06-MRR :بن شده توسط
مدت زمان بن به اتمام رسید :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۴:۳۹:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۴:۳۹:۴۶ :تاریخ آنبن
1 هفته :مدت زمان بن