برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
Elow :نام
دائم :وضعیت بن
United States(US) :کشور / منطقه
204.18.34.166 :آیپی
STEAM_1:0:570421447 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[ToosGame Anti-Cheat 1.6.0] Anti-Duck-Delay Detected :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27016 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۲۰:۰۸:۱۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن