برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
VOLTIAC :نام
اتمام :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
5.160.126.50 :آیپی
STEAM_1:1:166159166 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27016 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
مدت زمان بن به اتمام رسید :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ۱۷:۲۴:۲۷ :تاریخ بن شده
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۷:۲۴:۲۷ :تاریخ آنبن
2 ماه :مدت زمان بن