برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
R.I.P :نام
موقت :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
5.201.192.225 :آیپی
STEAM_1:1:555811841 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27016 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱۶:۵۷:۴۳ :تاریخ بن شده
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ ۱۶:۵۷:۴۳ :تاریخ آنبن
4 سال :مدت زمان بن