برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
{MP} force :نام
موقت :وضعیت بن
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.178.82.7 :آیپی
STEAM_1:1:572604140 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Cheating :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
01-ACE :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲۲:۱۴:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۲۲:۱۴:۳۳ :تاریخ آنبن
2 سال :مدت زمان بن