برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
Tank :نام
دائم :وضعیت بن
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.118.130.65 :آیپی
STEAM_1:1:574821991 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[ToosGame Anti-Cheat 1.6.0] Anti-Duck-Delay Detected :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27016 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰۸:۴۰:۱۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن