برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
amirrezo :نام
اتمام :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
151.232.161.209 :آیپی
STEAM_1:1:457508397 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Breaking Server Rules :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
09-HSH :بن شده توسط
مدت زمان بن به اتمام رسید :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰۳:۳۳:۳۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ۰۳:۳۳:۳۶ :تاریخ آنبن
1 هفته :مدت زمان بن