برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
Feedler.Vigen :نام
موقت :وضعیت بن
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.165.23 :آیپی
STEAM_1:1:506588362 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Cheating :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
07-RR :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۴:۴۸:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱۴:۴۸:۳۵ :تاریخ آنبن
2 سال :مدت زمان بن