برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
Ocelotse :نام
دائم :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
5.127.169.102 :آیپی
STEAM_1:0:578427048 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[ToosGame Anti-Cheat 1.6.0] Anti-Duck-Delay Detected :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۲۱:۲۹:۲۶ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن