برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
[CrazyBlood] :نام
موقت :وضعیت بن
Romania(RO) :کشور / منطقه
89.45.118.171 :آیپی
STEAM_1:0:577952445 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[SourceSleuth] Duplicate account :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27015 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۶:۱۵:۱۴ :تاریخ بن شده
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ ۱۶:۱۵:۱۴ :تاریخ آنبن
4 سال :مدت زمان بن