برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
Smurf ? :نام
اتمام :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.193.136 :آیپی
STEAM_1:0:456057300 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spamming Mic/Chat :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27018 :سرور بن شده
06-MRR :بن شده توسط
مدت زمان بن به اتمام رسید :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ۲۰:۱۵:۱۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۲۰:۱۵:۱۵ :تاریخ آنبن
1 هفته :مدت زمان بن