برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
بدون نام :نام
موقت :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:0:580546398 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Cheating :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
07-AA :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۲۲:۵۴:۰۰ :تاریخ بن شده
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ ۲۲:۵۴:۰۰ :تاریخ آنبن
2 سال :مدت زمان بن