برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
KOUROSH :نام
اتمام :وضعیت بن
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.147.3.230 :آیپی
STEAM_1:0:581824085 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[ToosGame Anti-Cheat 1.6.0] Bhop Detected :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
مدت زمان بن به اتمام رسید :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ۰۱:۰۶:۳۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۰۱:۰۶:۳۰ :تاریخ آنبن
1 ماه :مدت زمان بن