برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
شیار :نام
اتمام :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
5.217.95.30 :آیپی
STEAM_1:0:457270566 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Breaking Server Rules :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
07-AA :بن شده توسط
مدت زمان بن به اتمام رسید :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۲۲:۵۹:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۲۳:۰۹:۳۵ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن