برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
HUN :نام
اتمام :وضعیت بن
Europe(EU) :کشور / منطقه
5.22.77.128 :آیپی
STEAM_1:1:539669142 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
General Exploit of Game/Map/Server :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
01-MR :بن شده توسط
مدت زمان بن به اتمام رسید :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۰۱:۵۳:۴۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۰۱:۵۳:۴۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن