برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
!-PE_noyanGH :نام
دائم :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
151.240.24.6 :آیپی
STEAM_1:1:561712416 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Cheating :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27015 :سرور بن شده
09-MSA :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۰۱:۰۰:۵۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن