برگشت به صفحه اصلی
مشخصات بازیکن
vergil_sina :نام
اتمام :وضعیت بن
نا معلوم :کشور / منطقه
5.211.0.137 :آیپی
STEAM_1:0:555520380 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
[ToosGame Anti-Cheat 1.6.0] Bhop Detected :دلیل بن شدن
CSGOTG.IR:27017 :سرور بن شده
Server :بن شده توسط
مدت زمان بن به اتمام رسید :آنبن شده توسط
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۰۷:۰۳:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰۷:۰۳:۵۵ :تاریخ آنبن
1 ماه :مدت زمان بن